Владигер поддържа няколко вида сатен:

  • еластичен
  • сатен-тафта, Италия
  • нееластичен (обикновен)
  • памук-сатен
  • щампиран

Цветовете са примерни, тъй като компютърът не ги показва много точно. Ако имате интерес към сатен от Владигер, се обадете, за да Ви изпратим мостра или елате на място във фирмените складове.